Заедно можем

„Заедно можем“ Шестокласниците от ОУ „Христо Ботев“, гр. Пазарджик превърнаха 29 юни в своеобразен празник на знанието. Те достойно поставиха точка на учебния процес в края на иновативната учебна 2021–2022 година. Заедно със своите учители госпожа Зорница Кузева и госпожа Парашкева Стайкова–Роглева те представиха пред гости и родители иновативен прочит на темата за хайдутството