Образование за утрешния ден

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕНПлатформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.„Да бъдем дигитални“Ръководител: Сашка ДиковаI.Цели:Повишавене на дигиталната компетентност и уменията на ученицитеII.Очаквани резултати:Формиране и развитие на дигитални компетентности. Усвояване на практически умения. Стимулиране на развитието на творческия потенциал на учениците.В клуба

2021-01-03T22:57:30+02:00януари 3rd, 2021|

Занимания по интереси

Група занимания по интереси "Шарено ателиета  се състои от 7 ученици от 7а клас. Групата продължава дейността си за трета поредна година. През всичките години учениците проявяват интерес. За техният  труд говорят рисунките подредени по целия коридор на втория етаж. През 2019/2020г.бяха открити две изложби. Първата "Да

2021-01-03T22:46:26+02:00януари 3rd, 2021|

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ – 2019/2020 ГОДИНА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ – I А КЛАС – РЪКОВОДИТЕЛ: ЕКАТЕРИНА ДЖАРОВА                            В проекта бяха включени пет ученика, които се нуждаеха от допълнително обучение по

2022-01-09T18:54:46+02:00януари 3rd, 2021|

НП „Иновации в действие“

Един неразделен клас -4а клас! Едни прекрасни деца с общи тревоги и мечти...както се пее в песента! Първият иновативен клас в нашето училище-  Училище на настоящето, но с мисъл за бъдещето!   НП,, Иновации в действие“ Учебна 2019/2020 година Иновативна паралелка-II а клас, класен ръководител: Валя Тошева Име на проекта-,,

2021-01-03T22:36:53+02:00януари 3rd, 2021|

Отличие,, Клас на месеца“ – месец декември 2019

II а клас, с класен ръководител Валя Тошева стана победител за месец декември- 2019 година в конкурса ,, Клас на месеца“ под мотото,, Бъди отговорен- бъди в час“. Конкурсът се организира от Местна  комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Пазарджик. На 19.12.2019г., учениците получиха почетна грамота и плакет

2021-01-03T22:03:18+02:00януари 3rd, 2021|

КЛАС НА МЕСЕЦ МАРТ 2018/2019 ГОДИНА

През учебната 2018/2019 година учениците от IIIа клас бяха избрани за клас на месец март от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Пазарджик. Учениците, съвместно с класния ръководител Сашка Каменска и госпожа Христова, учител по английски език написаха писмо до комисията и участваха в конкурс под мото

2024-03-25T13:33:55+02:00януари 3rd, 2021|

Ученици и учители от ИОУ „Христо Ботев“ се включиха в онлайн тържество.

В навечерието на Коледните и новогодишните празници ученици и учители от ИОУ „Христо Ботев“ се включиха в онлайн тържество. С много настроение се рецитираха коледни стихотворения, споделиха се интересни факти, свързани с коледните традиции. Бившата ученичка Виктория Трънкова поздрави всички с китка от фолклорни песни.

2024-03-25T13:34:23+02:00януари 3rd, 2021|

От 04.01.2021 г. – ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ от I до IV кл.


От 04.01.2021 г. – ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ от I до IV кл. За учениците от V до VII кл. – обучение от разстояние в електронна среда

2024-03-25T13:34:43+02:00януари 3rd, 2021|
Go to Top