Vа клас стана „Клас на месец май“

Петокласниците от ИОУ "Христо Ботев" - Пазарджик с класен ръководител г-жа Сашка Дикова станаха победители в конкурса "Клас на месеца" за месец май във втора възрастова група - прогимназиален етап. Конкурсът, обявен от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към Община Пазарджик, се превърна в традиция. "Ние

2021-11-16T23:09:43+02:00юни 4th, 2021|

Призови места за художниците от ИОУ „Христо Ботев“

Поредна награда за учениците - художници от ИОУ "Христо Ботев" - Пазарджик с ръководител г-жа Парашкева Стайкова - Роглева. Илия Драгиев от VIа клас спечели първо място в конкурса "Рицарят в мен", проведен в гр. София. С грамоти бяха отличени и учениците Костаника Николова от Vа клас и Микаил Маринов от VIIа клас.

2024-03-25T13:28:16+02:00юни 4th, 2021|
Go to Top