„Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата.“

в.„Знаме“,бр.23,27 юли 1875г.

Актуални новини

Дни на четенето 2024

Емоционално и вълнуващо бяха открити Дните на четенето под наслов "Книгите - ключ към познанието"

ПРИЕМ
съобщения
Работно време
справочник
архив

Архив

Постижения