Предстоящи обучения

Предстоящи обучения, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти   1. В гр. Банкя ще се проведе обучение по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, поддейност 3.5 "Обучения за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за

2022-06-23T23:51:16+03:00май 27th, 2022|

Честит празник, ботевци!

Днес, 19.05.2022 г., се проведе училищен спортен празник в чест на годишнината от създаването на ОУ "Христо Ботев", гр. Пазарджик. Програмата започна с тържествена част, в която госпожа Кънева, директор на училището, поздрави всички ботевци с патронния им празник, а учениците рецитираха любими стихове на Ботев. След това всички деца, ученици и учители се

2024-03-25T13:21:18+02:00май 19th, 2022|
Go to Top