22 – Април – Международен ден на Земята!

Нека всички се замислим какво ни дава тя - дом, в който да живеем и отглеждаме децата си и с какво ние й отвръщаме ? Нека заедно опазваме нашият дом! Международен ден на Земята (Ден на Земята) е най-големият нерелигиозен празник в света отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за