Днес, 19.05.2022 г., се проведе училищен спортен празник в чест на годишнината от създаването на ОУ „Христо Ботев“, гр. Пазарджик.

Програмата започна с тържествена част, в която госпожа Кънева, директор на училището, поздрави всички ботевци с патронния им празник, а учениците рецитираха любими стихове на Ботев.

След това всички деца, ученици и учители се включиха с огромен ентусиазъм в организираните спортни игри. За най-малките, децата от трета и четвърта подготвителна група и бъдещите първокласници, бяха подготвени подвижни игри, а учениците от I до VII класове се състезаваха в щафетно бягане и щафетна игра с топка, игрите „Подскачащи обръчи“ и „Пълзящи бойци“, както и народна топка, футбол, пионербол и баскетбол.