В периода 12-14.04.2022 г. в Иновативно основно училище „Христо Ботев“ – Пазарджик се проведе иновативен панел „Заедно“ по Национална програма „Иновации в действие“. Гости на панела бяха учители и ученици от Иновативно основно училище „Климент Охридски“, с. Дъскотна, Основно училище „Иван Вазов“, с. Струя и Основно училище „Йордан Йовков’, с. Красен.
Цел на посещението беше запознаване с местните обичаи и традиции, реализиране и популяризиране на иновативни идеи, изграждане на работещи връзки между иновативните и неиновативните училища за обмен на добри практики.
Участниците бяха разпределени в две групи – в начален и в прогимназиален етап, като всяка група посети по два иновативни урока.
Събитието бе уважено и от РУО-Пазарджик в лицето на старши експерт по чужд език и по майчин език г-жа Снежанка Иванова.

Посещение на Етнографски музей в гр. Пазарджик.

Посрещане на гостите.

                                  

Комбиниран интерактивен урок по Английски език и Физическо възпитание и спорт във II а клас на тема: ,,My favourite foods“ под ръководството на г-жа Теодора Христова – учител чужд език в начален етап, г-жа Пенка Велкова – старши учител в прогимназиален етап и г-жа Светла Пелова – старши ресурсен учител.

Комбиниран интерактивен урок по Човекът и природата и Английски език в 3 и 4 клас на тема: ,,Групиране на организмите!“ под ръководството на г-жа Валя Тошева – старши учител в начален етап, г-жа Красимира Ангелова – учител в начален етап и г-жа Теодора Комсийска – старши учител по английски език.

        

Комбиниран интерактивен урок по Английски език и Физическо възпитание и спорт в V а клас на тема: ,,Past simple“ под ръководството на г-жа Теодора Комсийска – старши учител, г-жа Теодора Христова – учител  и г-жа Пенка Велкова – старши учител.

Бинарен интерактивен урок по история и цивилизации и български език и литература в VI a клас на тема „Съпротива срещу османската власт: ХАЙДУТИТЕ. Извличане и обработване на информация от непознат текст“. Под ръководството на г-жа Парашкева Стайкова-Роглева – старши учител в прогимназиален етап, г-жа Зорница Кузева – учител по БЕЛ в прогимназиален етап и г-жа Светла Пелова – старши ресурсен учител.