„Заедно можем“

Шестокласниците от ОУ „Христо Ботев“, гр. Пазарджик превърнаха 29 юни в своеобразен празник на знанието. Те достойно поставиха точка на учебния процес в края на иновативната учебна 2021–2022 година. Заедно със своите учители госпожа Зорница Кузева и госпожа Парашкева Стайкова–Роглева те представиха пред гости и родители иновативен прочит на темата за хайдутството и съпротивата срещу османската власт и показаха, че знаят и умеят да търсят и намират информация от различни източници, а също така умения за работа в екип и толерантно отношение един към друг.
Събитието уважиха госпожа Елена Таскова, държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ към Министерството на образованието и науката, доц. Евгения Сендова, член на комисията по иновации към МОН, госпожа Албена Димитрова, старши експерт в РУО – Пазарджик, госпожа Кънева, директор на училището, учители, родители. Всички те активно се включиха в работата по групи.
                         
Инициативата е част от дейностите по иновативен проект „Заедно“. Добрите практики, реализирани през първите две учебни години от проекта 2020-2021 и 2021-2022 година бяха представени на гости и колеги в презентация и дискутирани на неформална среща.