Втора информационна кампания 

24.11.2022г.

На 24.11.2022г. в ОУ „Христо Ботев“ се проведе втора информационна училищна кампания във връзка с изпълнение на Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“ на тема: „Ден на толерантността – еднакви в различието“. На събитието присъстваха родители, учители и ученици.

Директорът на училището Боряна Кънева проведе интересен дебат с всички присъстващи на тема „Толерантност“. Думи като „милосърдие“, „състрадание“, „уважение към различните от нас“, „зачитане на мнението на другия“ и т.н. бяха изречени и от ученици и учители, и от родители.

Чрез забавен пъзел присъстващите отново се обединиха около необходимостта да учим, играем и да се забавляваме заедно, независимо от различията ни по пол, вяра, цвят на кожата.

В края на събитието родителите отправиха послания към своите деца: да са внимателни и мили, човечни и състрадателни към всички около тях… да бъдат толерантни.

       

       

Първа информационна кампания 

19.10.2022г.

На 19.10.2022г. в ОУ „Христо Ботев“ се проведе информационна кампания на тема: „Образование или невежество – правилният избор“, в която съвместно участие взеха родители, ученици и учители. Събитието се организира във връзка с изпълнение на Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“. Организатори и водещи на кампанията са Директорът на училището Боряна Кънева и  училищният медиатор Николета Цанкова.

Инициативата започна с приказката „Всяко нещо се цени според работата си“, прочетена от присъстващите родители. В съвместна анкета за вълшебните думи се изявиха учители, родители и ученици, където се посочваха думи за учтивост в различни житейски ситуации. Последва състезание между родители и ученици, които подреждаха дигитални и хартиени тематични пъзели, свързани с образованието. С пъзелите се забавляваха както учениците, така и техните родителите. Събитието завърши с драматизация на приказката  „Дъщерята на говедаря“, в чийто край се направиха изводи за ползите и нуждата  от образование  и успешната реализация в живота.