Седмокласници от ОУ“ Христо Ботев“ взеха участие в инициативата на младшите посланици на Европейския парламент в ПГ „Иван С. Аксаков“, посветена на Деня на Европа – 9 май. Включиха се активно в обсъждане на темите за европейските избори и изкуствения интелект в европейското училище. Участието е част от плана за кариерно ориентиране.