През учебната 2023/2024 година, в периода от 09.10.2023г. до 21.11.2023г., учениците от I до VII класове преминаха обучение на тема „Модели за тренинг за подкрепа и действие при кризи, форсмажорни условия, тероризъм и въоръжени нападения в училища“.

Включените в обучението теми бяха съобразени с различните възрастови групи, насочени към развиване на уменията за справяне с извънредни ситуации. Учениците придобиха ясна представа за отделните характеристики на форсмажорните условия, тероризма и как да се справят в различните ситуации. Разиграха се интересни ролеви игри, като по време на тренингите се създадоха определени модели на поведение за участниците.

Интересните идеи за ролевите игри и динамиката по време на всяко обучение задържаха вниманието на учениците и те с желание приемаха своите роли. Беседите по време на тренингите показаха, че мотивацията за нови знания е голяма, а това ще развие уменията им за оцеляване и справяне в ситуация на кризи.

I а клас

Период на провеждане на тренинга – 20.10.2023 г. – 25.10.2023 г.

       

II а клас

Период на провеждане на тренинга – 26.10.2023 г. – 03.11.2023 г.

       

     

III а клас

Период на провеждане на тренинга – 07.11.2023 г. – 09.11.2023 г.

         

   

IV а клас

Период на провеждане на тренинга – 10.11.2023 г. – 15.11.2023 г.

   

V а клас

Период на провеждане на тренинга – 16.11.2023 г. – 21.11.2023 г.

   

VI а клас

Период на провеждане на тренинга – 09.10.2023 г. – 12.10.2023 г.

         

VII а клас

Период на провеждане на тренинга – 16.10.2023 г. – 19.10.2023 г.