Директор:

Работно време: от  8:00 ч. до  16:30 ч.

Обедна почивка: от  13:00 ч. до  13:30 ч.

Приемно време: от 13:30 ч. до 15:30 ч. /всеки ден/

Педагогически специалисти:

Учител III и IV възрастова група : от 7:30 ч. до 13:30 ч.

Учители от начален етап: от 8:00 ч. до последния за паралелката час.

Учители от прогимназиален етап от 7:45 ч. до последния за паралелките час.

Учители ЦОУД:

  • I група ЦОУД – от 11:30 ч. до 17:30 ч.
  • II група ЦОУД – от 11:30 ч. до 17:30 ч.
  • III група ЦОУД – от 11:30 ч. до 17:30 ч.
  • IV група ЦОУД – от 12:00 ч. до 18:00 ч. – дежурен учител

Психолог: от 08:00 ч. до 16:30 ч.

Почивка от 12:00 ч. до 12:30 ч.

Непедагогически персонал:

Завеждащ “АТС”: от 8:00 ч. до 16:30 ч.

Почивка: от 10:00 до 10:15 ч. и от 15:00 ч. до 15:15 ч.

обедна почивка: от 12:00 ч. до 12:30 ч.

Счетоводител: от 7:30 ч. до  16:30 ч.

Почивка: от 10:00 ч. до 10:15 ч. и от 15:00 ч. до 15:15 ч.

обедна почивка: от 12:30 ч. до 13:00 ч.

Домакин – чистач: от 7:00 ч. до 15:30 ч.

Домакин: от 7:30 ч. до 11:30 ч.

Чистач:    от  7:00 ч. до 7:30 ч. и от 12:30 ч. до 15:30 ч.

обедна почивка: от 11:30 ч. до 12:30 ч.

Образователен медиатор: от 07:30 ч. до 16:30 ч.

Почивка от 12:30 ч. до 13:30 ч.

Огняр:

Отоплителен сезон: от 6:30 до 15:30 ч.

Почивка: от 11:30 ч. до 12:30 ч.

Неотоплителен сезон: от 8:00 ч. до 17:00 ч.

Почивка: от 12:30 ч. до 13:00 ч.

Чистачки:

I смяна: от 6:30 ч. до 10:30 ч. и от 14:30 ч. до 18:30 ч.

II смяна: от 10:00 ч. до 18:30 ч.

Почивка: от 15:00 ч. до 15:30 ч.

Медицинско лице:

Понеделник, Сряда и Петък – от 12:00 ч до 16:00 ч.

Вторник и Четвъртък – от 07:30 ч до 16:00 ч.

Портиер:

от  8:00 ч. до 17:00 ч.

Почивка: от 12:30 ч. до 13:30 ч.