АРХИВ

ОБЯВЯВАМ:

свободни места за ученици за учебната 2024/2025 година по паралелки, както следва:

1. начален етап в основната степен на образование:

IА – 24 ученици;

IIА – 6 ученици;

IIIА – 9 ученици;

IVА – 8 ученици.

2. прогимназиален етап в основната степен на образование:

VА – 28 ученици;

VIА – 12 ученици;

VIIА – 13 ученици.