АРХИВ

ОБЯВЯВАМ:

свободни места за ученици за учебната 2023/2024 година по паралелки, както следва:

1. начален етап в основната степен на образование:

IА – 4 ученици;

IIА – 6 ученици;

IIIА – 6 ученици.

2. прогимназиален етап в основната степен на образование:

VА – 11 ученици;

VIА – 10 ученици;

VIIА – 9 ученици.