Ред, условия и график - Прием I клас за учебна 2023-2024 година
План-прием за учебната 2023-2024 година
Ред, образци на документи и график за прием в I клас за 2022-2023 учебна година
План-прием 2022-2023 учебна година
План- прием за учебната 2020-2021 година