2023/2024

През учебната 2023/2024 година ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик продължава дейностите по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ . Сформиран е клуб по интереси „Информационни технологии“ с ръководител Меглена Маратилова.

В клуба участваха 19 ученици от V до  VII класове. В периода от 02.10.2023 г. до 15.12.2023г.  се проведоха 35 часа по компютърно моделиране и информационни технологии, в които учениците придобиха ключови дигитални умения за основно ниво на владеене на дигитални компетентности.

       

2022/2023

През учебната 2022/2023 година ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик продължава дейностите по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ . Сформиран е клуб по интереси „Игри в Scratch“ с ръководител Меглена Маратилова.

В клуба участват 18 ученици от V до  VII класове. В периода от 01.12.2022 г. до 14.06.2023г. ще се проведат 70 часа по компютърно моделиране и кодиране, в които учениците ще се научат сами да определят необходимите ресурси, да създават анимация по зададен сюжет и да я представят в реална и виртуална среда.

       

2019/2020

През учебната 2019/2020 година ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик приключи успешно дейности по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ . Сформиран бе клуб по интереси „Да бъдем дигитални“ с ръководител Сашка Дикова.

В него взеха участие 16 ученици, на които бяха издадени сертификати за успешно завършено обучение от 70 учебни часа по ключови дигитални умения за основно ниво на владеене на дигитални компетентности през периода 18.12.2019 г. – 26.06.2020 г.