Учениците от I – VII клас на ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик се включиха в кампанията „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“ на Министерството на вътрешните работи и ROADPOL. Като партньори на Дните на безопасността на ROADPOL на 21 септември 2021 г. в часа на класа учениците реализираха инициативата „Ние познаваме пътните знаци и можем да пресичаме правилно.“ Чрез опознавателна обиколка на района на училището момичетата и момчетата си припомниха пътните знаци и тяхното значение за правилното пресичане на пътното платно.