Подготовка и реализация на драматизация на приказката „Пепеляшка“ на английски език с учениците от IIIа клас.

       

       

     

Беседа с актрисата Людмила Митева от ДКТ „Константин Величков“ – Пазарджик,

ръководител на театрална къща „Пластилин“