От учебната 2019/2020 до настоящата 2023/2024 година средствата по НП „Информационни и комуникационни технологии“ се използват за закупуване на абонамент за електронен дневник.