Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи

Всички ученици и учители разполагат с лични технически средства и интернет.

Това е причината училището да не участва в Дейност 1.