От 11.11.2021 г. /четвъртък/ в ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик се възобнови присъственото обучение за учениците от I до IV класове  (в паралелките с над 50 % подадени декларации от родители за съгласие за тестване на децата им с неинвазивни бързи антигенни тестове).

Обучението и тестването се извършват в съответствие с Алгоритъм за действия в условията на извънредна епидемична обстановка, утвърден със заповед на директора на училището: Алгоритъм

За дните на тестването е променено Седмичното разписание  за посочените паралелки: Седмично разписание