Петокласниците от ИОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик с класен ръководител г-жа Сашка Дикова станаха
победители в конкурса „Клас на месеца“ за месец май във втора възрастова група – прогимназиален етап.
Конкурсът, обявен от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни /МКБППМН/ към Община Пазарджик, се превърна в традиция.
„Ние сме задружни, добри и отговорни. Ние сме от различен етнос – българи и роми, ние сме с различни възможности.
В класа ни има и три деца със специални образователни потребности, но това не ни пречи да бъдем заедно в труда и игрите.

Обичаме да вършим добрини и го правим всеки ден“, единодушни са петокласниците и заради това заслужиха високото отличие.