„Умножение с 10“ – четвъртокласници показаха знанията и умения за работа с електронни платформи

На 23.02.2021 г. се проведе интердисциплинарен иновативен урок по Математика и Английски език в IVа клас под ръководството на г-жа Даниела Стоянова - класен ръководител, и г-жа Теодора Комсийска – старши учител по АЕ. Споделената добра практика е част от НП „Иновации в действие“, а темата е“ Умножение с 10“. В хода на реализиране