„Сезони. Броими съществителни имена. Умножение с числото 7“ – споделена практика, част от НП „Иновации в действие“

На 17.03.2021 г. в ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик във IIа клас се проведе интердисциплинарен иновативен урок по Английски език и Математика на тема: „Сезони. Броими съществителни имена. Умножение с числото 7“. Споделената добра практика е част от програмата за реализиране на дейности по НП „Иновации в действие“. На нея присъстваха старши експертът за