Защита и възхвала на родното слово в одата „Българският език“. Генеология на Вазовия род.

Интегриране на знанията и засилване на междупредметните връзки бяха в основата на представения на 25 февруари 2021 г. интердисциплинарен иновативен урок в VIIа клас на тема: „Защита и възхвала  на родното слово в одата „Българският език“. Генеология на Вазовия род“. Споделената добра практика, представена пред експерти от РУО – Пазарджик и колеги, е част