Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

2021-09-01T14:30:10+03:00септември 1st, 2021|

Образование за утрешния ден

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕНПлатформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.„Да бъдем дигитални“Ръководител: Сашка ДиковаI.Цели:Повишавене на дигиталната компетентност и уменията на ученицитеII.Очаквани резултати:Формиране и развитие на дигитални компетентности. Усвояване на практически умения. Стимулиране на развитието на творческия потенциал на учениците.В клуба

2021-01-03T22:57:30+02:00януари 3rd, 2021|

Занимания по интереси

Група занимания по интереси "Шарено ателиета  се състои от 7 ученици от 7а клас. Групата продължава дейността си за трета поредна година. През всичките години учениците проявяват интерес. За техният  труд говорят рисунките подредени по целия коридор на втория етаж. През 2019/2020г.бяха открити две изложби. Първата "Да

2021-01-03T22:46:26+02:00януари 3rd, 2021|

НП „Иновации в действие“

Един неразделен клас -4а клас! Едни прекрасни деца с общи тревоги и мечти...както се пее в песента! Първият иновативен клас в нашето училище-  Училище на настоящето, но с мисъл за бъдещето!   НП,, Иновации в действие“ Учебна 2019/2020 година Иновативна паралелка-II а клас, класен ръководител: Валя Тошева Име на проекта-,,

2021-01-03T22:36:53+02:00януари 3rd, 2021|
Go to Top