Предстоящи обучения

Предстоящи обучения, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти   1. В гр. Банкя ще се проведе обучение по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, поддейност 3.5 "Обучения за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за

2022-06-23T23:51:16+03:00май 27th, 2022|

Отличие,, Клас на месеца“ – месец декември 2019

II а клас, с класен ръководител Валя Тошева стана победител за месец декември- 2019 година в конкурса ,, Клас на месеца“ под мотото,, Бъди отговорен- бъди в час“. Конкурсът се организира от Местна  комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Пазарджик. На 19.12.2019г., учениците получиха почетна грамота и плакет

2021-01-03T22:03:18+02:00януари 3rd, 2021|
Go to Top