Нека всички се замислим какво ни дава тя – дом, в който да живеем и отглеждаме децата си и с какво ние й отвръщаме ? Нека заедно опазваме нашият дом!

Международен ден на Земята (Ден на Земята) е най-големият нерелигиозен празник в света отбелязван от над половин милиард души.

Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.

Ден на Земята- дейности

КЛАС/ГРУПА ДЕЙНОСТИ КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ
ПГ Беседа „Как да събираме отпадъците разделно“,

концерт

Д. Богалинова
I „ Да нарисуваме Земята“- изложба С. Каменска
II „Цветята говорят….“- как да опазим природата Ект. Джарова
III Ден на Земята- табло В. Тошева
IV Ден на Земята – презентация Д. Стоянова
V Поставяне на къщичка за птици

„Опазване на околната среда“- презентация

С. Дикова
VI Засаждане на цветя П. Стайкова- Роглева
VII Засаждане на цветя Т. Христова