На 23.02.2021 г. се проведе интердисциплинарен иновативен урок по Математика и Английски език в IVа клас под ръководството на г-жа Даниела Стоянова – класен ръководител, и г-жа Теодора Комсийска – старши учител по АЕ. Споделената добра практика е част от НП „Иновации в действие“, а темата е“ Умножение с 10“. В хода на реализиране на дейностите се използваха иновативните методи – светкавица и мисловна карта, както и електронната платформа на издателство Klett, интерактивна дъска и интернет приложенията – Learning apps, wordwall.net. Учениците бяха много активни и работиха с интерес.