На 17.03.2021 г. в ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик във IIа клас се проведе интердисциплинарен иновативен урок по Английски език и Математика на тема: „Сезони. Броими съществителни имена. Умножение с числото 7“. Споделената добра практика е част от програмата за реализиране на дейности по НП „Иновации в действие“. На нея присъстваха старши експертът за обучението в начален етап г-жа Илияна Петрова, колеги.

Учениците направиха мисловна карта на сезоните и месеците на годината на английски език. С помощта на интерактивни упражнения и забавни игри научиха табличното умножение със 7. Второкласниците показаха знания и умения и се справиха блестящо.