Учениците от I до IV клас при Иновативно основно училище „Христо Ботев“ – Пазарджик отбелязаха Световния ден на рециклирането с различни дейности – беседи и игри чрез електронни обучителни платформи. Те си припомниха как се събира разделно – хартия, стъкло и пластмаса, защо е необходимо да рециклираме отпадъците и защо трябва да бъдем отговорни за опазване на природата.