Поредна награда за учениците – художници от ИОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик с ръководител г-жа Парашкева Стайкова – Роглева.
Илия Драгиев от VIа клас спечели първо място в конкурса „Рицарят в мен“, проведен в гр. София. С грамоти бяха отличени и учениците
Костаника Николова от Vа клас и Микаил Маринов от VIIа клас.