От 04.01.2021 г. – ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ от I до IV кл.
За учениците от V до VII кл. – обучение от разстояние в електронна среда