II а клас, с класен ръководител Валя Тошева стана победител за месец декември- 2019 година в конкурса ,, Клас на месеца“ под мотото,, Бъди отговорен- бъди в час“. Конкурсът се организира от Местна  комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Пазарджик.

На 19.12.2019г., учениците получиха почетна грамота и плакет от кмета на Община Пазарджик- г-н Тодор Попов.

Спечелихме  конкурса „Клас на месеца”, защото смятаме, че сме задружни, добри и отговорни. 

 Много сме различни, но в същото време имаме толкова много общи неща. И затова е интересно и забавно, защото играем и учим заедно с нашите учители. 

От тази учебна година учим математиката по различен, иновативен начин. Иновацията ни се казва „Да почувстваме математика”.  Това е нов проект, който е разширение на основната ни иновация по английски език „Ние и нещата, които обичаме”. Дейностите, които са заложени в проекта, ще се извършват в рамките на една учебна година. Като част от голямото иновативно семейство се включихме и в НП „Иновации в действие” и заедно с нашите приятели от иноватвния IVа клас участваме в „Иновативен панел” – реализиране и популяризиране на иновативни идеи  и надграждане на знания и умения при избора и прилагането на различни иновативни методи.

Тези наши изяви бяха демонстрирани през месец ноември в представяне на добри практики – иновативни интердисциплинарни уроци по договор с две пловдивски училища – неиновативното към датата на подписване на договора НУ „Климент Охридски” и иновативното ОУ „Елин Пелин”. 

Обичаме състезанията и участваме в тези, организирани от СБНУ, както и в различни конкурси и изяви.

Радваме се, че нашите родители ни вярват и ни подкрепят, защото на нас ни е трудно, но пък интересно. Родителите ни активно участват във всички наши изяви и открити уроци. Те са нашите истински партньори в инициативите, които ни помагат в нашето развитие.