20.04.2022

Учениците от II до VI клас бяха в Етнографския музей в гр. Пазарджик, където украсяваха и боядисваха яйца.

 

19.04.2022

След посещението в къща-музей „Георги Герасимов“ през изминалата седмица, днес учениците имаха изобразителна дейност на място в училище – монотопия.

Монотипията е графична техника за отпечатване на един-единствен отпечатък от рисунка. Изпълнява се с маслени бои върху твърда плоскост.

Насоки за самата техника и начина на изпълнение учениците получиха от представител на къщата-музей. Те твориха като първо рисуваха върху найлонов плик и след това отпечатаха рисунката си върху лист.

12.04.2022

Посещение на къща-музей на Георги Герасимов.

Ученици от II, III и IV класове се запознаха с живота и творчеството на художника, разгледаха ателието му,

впечатлиха се от графичната преса, която е използвал.

15.03.2022

Беседа и разговор за портрета като жанрово изкуство. Портрет по наблюдавано художествено произведение и рисуване в галерийна среда.

С учениците от IVа клас в Художествена галерия „Станислав Доспевски“, гр. Пазарджик.