Един неразделен клас -4а клас! Едни прекрасни деца с общи тревоги и мечти…както се пее в песента!

Първият иновативен клас в нашето училище-  Училище на настоящето, но с мисъл за бъдещето!

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

  НП,, Иновации в действие“

Учебна 2019/2020 година

Иновативна паралелка-II а клас, класен ръководител: Валя Тошева

Име на проекта-,, Да почувстваме математиката.“

Това е нов проект, който е разширение на основната ни иновация по английски език,, Ние и нещата, които обичаме“.

Цел на иновацията:

  Да се разширят знанията по математика на второкласниците и  се развие тяхното пространствено и логическо мислене; да си сътрудничат  и да си съдействат, да поемат инициатива и отговорности в клас. Чрез реализирането на проекта да се насърчи ученето у учениците с цел придобиване на нови знания;; да се окуражат и мотивират за използване на новите технологии в учебния процес. Да се съчетаят  традиционни методи и практики с нови методи и форми на педагогическо взаимодействие на учителя с учениците; да се повиши интереса към ученето;  да се повиши активността на учениците; да се  получи  допълнителна информация по учебния предмет с по-нестандартни, неформални методи;  учениците да са активни в решаването на проблеми и ситуации;  да се изгради доверие между учител-ученик-родител;  с  различни стилове да се учи по-пълноценно.

Описание на иновацията:

– креативни и иновативни образователни идеи;

– по- активно ангажиране на учениците в работата им по конкретни теми;

– по- широко използване на интерактивни и творчески методи на обучение;

– образователните предизвикателства по- адекватно да отговарят на потребностите на учениците;

въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;

– използване на нови методи на преподаване.

Дейности:

Участвахме  в „Иновативен панел” – реализиране и популяризиране на иновативни идеи  и надграждане на знания и умения при избора и прилагането на различни иновативни методи, както  и привличането на нови партньори в процеса на промяна на традиционното класно –  урочно преподаване.

През месец ноември  представихме  добри практики – иновативни интердисциплинарни уроци по договор с две пловдивски училища – неиновативното НУ „Климент Охридски” и иновативното ОУ „Елин Пелин”. 

На 06.11.2019г.  и на 13.11.2019г. представихме уроците:,, Изваждане на двуцифрени числа без преминаване“ и ,, Събиране и изваждане на двуцифрени числа без преминаване“.

Откритите уроци по математика и английски език, изнесени от Валя Тошева и Теодора Комсийска показаха, че математиката не е трудна, а всъщност много забавна. Учениците не само  решаваха задачи, но и съпоставяха, анализираха,  помагаха си с английския език при решаване на математически задачи. В някои от дейностите  се включиха и учителите- гости. Учениците се забавляваха и в същото време показаха уменията си при работата с интерактивната бяла дъска, която все по-често  използваме в нашите уроци. 

Научи повече