През учебната 2023/2024 година в ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик се сформира група от начален етап за съвременни танци и улични стилове по Модул „Изкуства“ на националната програма с ръководител Петрунка Маргинова.

   

През учебната 2022/2023 година в ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик се сформира група за народни танци в прогимназиален етап с ръководител Елена Тетева.