През учебната 2023/2024 година в ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик ще се сформира група за съвременни танци и улични стилове по Модул „Изкуства“ на националната програма.