НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Иновации и добри практики през учебната 2022/2023 година
Посетени училища-партньори по НП „Иновации в действие“
Модул 4