Интегриране на знанията и засилване на междупредметните връзки бяха в основата на представения на 25 февруари 2021 г. интердисциплинарен иновативен урок в VIIа клас на тема: „Защита и възхвала  на родното слово в одата „Българският език“. Генеология на Вазовия род“. Споделената добра практика, представена пред експерти от РУО – Пазарджик и колеги, е част от програмата на ИОУ „Христо Ботев“ за реализиране на дейности по НП „Иновации в действие“. Под ръководството на г-жа Зорница Кузева, учител по БЕЛ и г-жа Парашкева Стайкова – Роглева, старши учител по История и цивилизации, седмокласниците си припомниха с помощта на линиите на времето историческите епохи, в които е живял и творил Иван Вазов.

Проведе се ползотворна дискусия за възрожденските ценности, които е изповядвал Вазов и които защитава в много от произведенията си. Учениците си припомниха негови произведения, в които най-ярко и пламенно Иван Вазов защитава историята, родина и българския език. Г-жа Кузева изненада учениците с видео от клипове, създадено от нея от изпълнения на седмокласници на строфи от одата „Българският език“.  След като се запознаха с новата тема за генологията на рода, учениците от VIIа клас изготвиха родословно дърво на Вазовия род.