Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда

(в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)

През учебната 2020/2021 година участието в Дейност 4 по проекта взеха участие 7 родители, разпределени в 2 групи. Издадени са 7 удостоверения за завършено обучение на тема „Работа с образователни платформи“.

         

През учебната 2022/2023 година участието в Дейност 4 по проекта взеха участие 29 родители, разпределени в 6 групи. Издадени са 29 удостоверения за завършено обучение на тема „Работа с образователни платформи“.

През учебната 2023/2024 година участието в Дейност 4 по проекта взеха участие 17 родители и 1 образователен медиатор, разпределени в 4 групи. Издадени са 18 удостоверения за завършено обучение на тема „Работа с образователни платформи“.