Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда

(в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)

През учебната 2021/2022 година участието в Дейност 4 по проекта взеха участие 6 родителя и 1 образователен медиатор, разпределени в 2 групи. Те се обучаваха за работа с образователни платформи.