Дейност 4

Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование