Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда

През учебната 2020/2021 година участието в Дейност 3 по проекта взеха участие 10 педагогически специалисти, разпределени в 2 групи. Те се обучаваха за работа с образователни платформи.