Дейност 2

Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес

Информационен ден за ползите от образованието и редовното посещение в училище

 26.03.2024 г.

Участници: родители, ученици от I до VII клас, учители.

Дейности:

 1. Презентация – въведение в темата.
 2. Литературно творчество – стихотворения и приказки, представени от ученици.
 3. Образователни игри.
 4. Беседа за ранните бракове.

       

Общуване без агресия

 28.02.2024 г.

Участници: родители, ученици от I до VII клас, учители.

 Дейности:

 1. Кратък филм за агресията.
 2. Беседа на тема „ Общуване без агресия“- психолог.
 3. Кръстословица за деня на Розовата фланелка.
 4. Изработване на розова фланелка с послания.

         

Културно мероприятие на тема: “Международен ден  на думата благодаря“

11.01.2024 г.

Участници: родители, ученици от I до VII клас, учители.

Дейности:

 1. „Благодаря“ е повече от дума – защо целия свят празнува вълшебната дума?
 2. Работилница – изработване на благодарствени писма и табло.
 3. Приказка – послание „Палтото на благодарността“ от Керън Харви Кокс.
 4. Песен за благодарността.

Беседа на тема: „ Образованието- стъпка към бъдещето“

 11.12.2023 г.

Участници: родители, ученици от I до VII клас, учители.

Дейности:

 1. Презентация на тема: „Образованието като ценност“.
 2. Беседа на тема :“Знам, следователно мога!“
 3. Викторина
 4. Състезание на тема: „Уча и играя“.

       

Беседа на тема: „Ден на толерантността

 16.11.2023 г.

Участници: родители, ученици от I до VII клас, учители.

Дейности:

 1. Кратък филм за толерантността.
 2. Беседа на тема :“Що е толерантност?“
 3. Игра на думи.
 4. Рецитал на стихове за толерантността – ученици.
 5. Изработване на постер с 3 сърца.
 6. Рецитал на стихове за толерантността – родители.
 7. Песен за толерантността.

       

Информационен ден за правата и задълженията на родители  и ученици в процеса на обучение

18.10.2023 г.

Участници: родители, ученици от I до VII клас, учители.

Дейности:

 1. Презентация на тема: „Права и задължения “.
 2. Беседа на тема :“Знаем ли какви са нашите права и задължения“?
 3. Права и задължения- стъпка към добро образование.
 4. Игра на думи.