Дейност 1 – Допълнително обучение по български език за децата от уязвимите групи в системата на предучилищното  образование

В периода от 20.09.2023г. до 30.11.2023г. в дейността участие взеха 6 деца. Проведени са 4 пакета , като  1 пакет се състои от 10 педагогически ситуации.