През учебната 2022-2023 година училището участва в НП „България – образователни маршрути“, Модул 1 „Образователни маршрути“. Включиха се 14 ученици от I до VII клас и двама ръководители. Участниците придобиха нови знания чрез преживяване извън училището, в реална среда чрез различни образователни маршрути, които включваха обекти в тематичните направления: история и археология – от древността до днес; география и икономика – от недрата на земята и минералите до икономическите предизвикателства в реалния живот; биология, биоразнообразиe и екология – в природата и живота с всичките си проявления.